Jaarrekening analyse (kasstroom & investeringsanalyse)

De juiste investeringen doen, het lijkt bijna een onmogelijke opgave om dit écht onderbouwd te kunnen doen. En ook het gewenste resultaat te boeken. Maar indien je gebruik gaat maken van financiële cijfers, zoals de analyse van een jaarrekening, kun je al grote sprongen maken.

Onze MKB Controllers leggen graag meer uit over het toepassen van financiële analyses en het gebruiken van de jaarrekening om dit mogelijk te maken.

Analyse van de jaarrekening

De analyse van de jaarrekening is van cruciaal belang voor het nemen van effectieve beslissingen in je organisatie. Als je geen onderzoek doet, dan ben je in wezen aan het gokken. De balans, de winst- en verliesrekening, het kasstroomoverzicht en het overzicht van het eigen vermogen bieden allemaal unieke inzichten. Zeker als je deze combineert kunnen ze je een goed beeld geven van het totale financiële plaatje van jouw bedrijf of organisatie.

De verschillende onderdelen van de jaarrekening lichten we hieronder toe:

Balans

De balans geeft een goed algemeen beeld van de financiële positie van een bedrijf. De balans is een boekhoudkundige vergelijking van activa en passiva plus eigen vermogen.

Het verschil tussen wat een bedrijf heeft en wat het verschuldigd is, is het eigen vermogen of de nettowaarde. Een hoge nettowaarde kan erop wijzen dat een onderneming relatief vrij van schulden is. Dit geldt vooral als het eigen vermogen, uitgedrukt als percentage van de activa, hoger is dan dat van andere ondernemingen in de sector.

Een hoog eigen vermogen duidt op de mogelijkheid om de financiële resources in te zetten voor investeringen in je bedrijf, zónder dat hier veel vreemd vermogen voor aangetrokken hoeft te worden.

Resultatenrekening

De resultatenrekening, ofwel winst- en verliesrekening, geeft aan hoeveel winst een bedrijf in een bepaalde periode heeft verdiend. De indeling bevat een berekening van de brutowinst, gevolgd door een sectie over de bedrijfsopbrengsten. Dit levert inkomsten voor het bedrijf op. Niet-operationele inkomsten of verliezen, met inbegrip van eenmalige of speciale bronnen van inkomsten of uitgaven, worden dan opgeteld om de netto-inkomsten te bepalen.

De brutowinst is gebaseerd op de omzet minus de productiekosten van de goederen of diensten die een bedrijf verkoopt, de zogenaamde kostprijs van de verkochte goederen. Dit overzicht toont aan hoe efficiënt het bedrijf inkomsten genereert uit de productie.

In het bedrijfsresultaat wordt rekening gehouden met vele andere kosten en met de kosten van de verkochte goederen, waaronder de overheadkosten en de afschrijvingen op apparatuur.

Een sterk bedrijfsresultaat toont de mate van rentabiliteit van je bedrijf, vooral in vergelijking met voorgaande periodes of met andere bedrijven in de sector. Groeiende bedrijfsopbrengsten zijn een belangrijke indicator om bedrijfsinvesteringen te kunnen verantwoorden voor de toekomst. Deze bepalen voor een deel de ROI (return on investment) op je investeringen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft ook nuttige informatie bij het nemen van investeringsbeslissingen. Het toont de netto verandering in de kaspositie van de onderneming gedurende een bepaalde periode.

In het algemeen betekent een stabiele of groeiende kasstroom dat de onderneming haar schulden op korte termijn kan betalen en haar kosten kan dekken, terwijl ook de eventuele verplichtingen op lange termijn nagekomen kunnen worden.

Ook de structuur van de kasstroom is nuttig. Hiermee is te zien hoeveel cash wordt gegenereerd uit operationele activiteiten versus externe financiering. Het is een goed teken wanneer de cashflow van een bedrijf uit bedrijfsinkomsten regelmatig hoger is dan de netto-inkomsten. Dit toont aan dat de inkomsten veranderen in cash. Meestal is een effectieve cashflow gunstig voor investeringen, dit verkleint de terugverdienperiode.

Gebruik de analyse van de jaarrekening voor bedrijfsdoelen

De financiële data die je uit de jaarrekening (en andere rapporten) haalt zul je moeten aanwenden om je bedrijf of organisatie te sturen. Regelmatig (of te vaak) worden bedrijfsbeslissingen genomen omdat het “goed voelt”. Maar de data spreekt dit tegen, vanaf start of achteraf.

Financiële data uit je jaarrekening helpt bij een goede bedrijfsvoering:

  • Het biedt ondernemers een basisanalyse voor - en vergelijking tussen - de financiële gezondheid van hun bedrijf. En daarmee het investeringsklimaat.
  • Samen met de managementboekhouding helpt om schaarse (financiële) middelen effectief toe te wijzen.
  • De continuïteit van je ondernemering (terugkerende inkomsten, marges en voldoen van verplichtingen) te bepalen na analyse.

Sparren over de jaarrekening analyses en financiële bedrijfsvoering?

Neem contact op met MKB Controllers. We helpen je graag om een goed gefundeerde investeringen te doen of geven je vrijblijvend meer informatie:

Contactinformatie