Wat is een (business) controller?

Controllers zijn financiële experts die het management of directie op financieel en bedrijfseconomisch gebied adviseren. Daarnaast zorgen controllers er voor dat de financiële positie binnen het bedrijf bewaakt wordt.

Hierboven was de korte omschrijving van een controller. Wij leggen je even uitgebreid uit wat een controller nu precies inhoudt:

Verschillende soorten controllers

Om een duidelijk beeld te kunnen schetsen hoe controllers nu exact waarde toevoegen aan organisaties is het van belang de verschillende rollen van controllers te onderscheiden. De twee meest voorkomende type controllers zijn financial controllers en business controllers. Ondanks dat beide type controllers vaak dezelfde (economische) opleiding hebben gevolgd zijn er belangrijke verschillen tussen beide soorten controllers. We lichten beide even toe:

Wat doet een financial controller?

De financial controller zorgt er voornamelijk voor dat de cijfers van de organisatie op een juiste wijze, dat wil zeggen voldoen aan alle regelgeving, wordt gepresenteerd. Hierbij is het dus van belang dat de financial controller goed op de hoogte is van alle boekhoud of accounting regels,  belastingwetgeving en ondernemingsrecht. Daarnaast adviseert de financial controller over procesverbetering en interne controles om te zorgen dat de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de resultaten kan worden geborgd (AO / IC = administratieve organisatie en interne controle).

Met in acht neming van deze regels en door de borging van goede processen kan de financial Controller periodieke (management)rapportages opstellen zoals bijvoorbeeld de winst en verliesrekening en kan hij analyses maken van deze cijfers.

Wat doet een business controller?

In tegenstelling tot de financial controller bemoeit de business controller zich minder met het opstellen van de cijfers. De business controller gaat juist aan de slag om met deze cijfers verbetervoorstellen te maken om de winstgevendheid van het bedrijf te verbeteren. Hierbij richten ze zich vaak op alle aspecten binnen het bedrijf. Een aantal inzichten en verbeteringen die een business controller kan bieden:

  • Analyse van welke marketingactiviteiten het meest succesvol zijn;
  • In kaart brengen van processen die efficiënter kunnen;
  • Welke investeringen het beste resultaat bieden
  • Mappen waar de organisatie risico loopt
  • Verbeterplan voor de klanttevredenheid verbeterd kan worden
  • Advies over hoe het bedrijf moet omgaan met voorraad.

Bekijk hier wat de andere expertisegebieden van controllers zijn.

Verschillen in persoonlijkheid

Omdat de rollen van de financial controller en business controller van elkaar verschillen zie je ook vaak dat er andere type mensen op beide functies zitten. Als financial controller is het vaak van belang dat je meer behoudend bent, van structuur en regels houdt en oog voor details hebt.

Als business controller is het juist van belang dat je goed kan adviseren over verbetervoorstellen, je moet dus kunnen overtuigen. Daarnaast ben je vaak wat flexibeler ingesteld en ben je bereid iets meer risico te nemen. Je ziet veel kansen maar wil deze wel onderbouwen met data.

Wat doet een MKB Controller?

Hele grote organisaties hebben de mogelijkheid om voor beide rollen mensen aan te nemen. Maar als het bedrijf kleiner is gaat dat vaak niet. Maar dat wil niet zeggen dat er geen behoefte is aan beide rollen binnen deze kleinere organisatie. Een MKB controller is eigenlijk iemand die zowel financial als business control beheerst maar waarbij wel de nadruk meer ligt op business control.

De reden hiervan is dat iedere MKB organisatie wel een boekhouder of accountant heeft die zorgt dat de jaarrapportage tot stand kan komen, maar geen adviseur die helpt om op basis van deze cijfers de winstgevendheid van de organisatie te vergroten.

De MKB controller kan als financial controller de boekhouder of accountant helpen de administratie naar een hoger niveau te tillen en tegelijkertijd als business controller het management of de directie adviseren op het gebied van winstgevendheid en efficiëntie. In het overzicht hieronder is geschetst waar je een MKB Controller ongeveer kan plaatsen.

MKB Controller

Ben jij op zoek naar een MKB controller?

Wij bieden flexibele oplossingen op maat waarmee iedere organisatie de hulp van een MKB controller kan inschakelen. In een vrijblijvend gesprek vertellen wij graag meer over onze werkwijze en de mogelijkheden die wij kunnen bieden voor jouw organisatie.

Contactinformatie