Planning & Control cyclus

De planning en controle cyclus - ook wel P&C genoemd - is het iteratieve proces van planning, monitoring van de resultaten, beoordeling van de resultaten en het maken van aanpassingen of eerdere beslissingen herzien. De controlecyclus wordt vaak toegepast op momenten van bepaling van bedrijfsbudgetten en processtromen.

Toepassen van controlcyclus op budgettering

Door het toepassen van de planning en controle cyclus op de budgettering is het de bedoeling dat iedere nieuwe versie van het budget wordt verbeterd. Deze verbeteringen worden bepaald op basis van de informatie die wordt verkregen bij het vergelijken van het initiële budget met de werkelijk gespendeerde uitgaven.

Toepassen van controlcyclus op kostenposten en investeringen

plannign control cyclusOm meer zicht te krijgen op uitgaven en investeringen door een bedrijf, kan dit ook opgenomen worden in de planning en control cyclus. Na het opstellen van concrete doelen en KPI’s (key performance indicators) worden er periodieke evaluatieperiodes bepaald.

Op deze momenten worden de gedane uitgaven en investeringen vastgesteld en de gestelde doelen met daadwerkelijk behaalde doelen vergeleken. Op basis van de uitkomst kan worden besloten of de investering beter gestopt of juist geïntensiveerd kan worden.

Wanneer werkt een klassieke planning & control cyclus?

Deze aanpak werkt met name goed in een omgeving waar de concurrentie stabiel is en er slechts regelmatig nieuwe producten worden uitgebracht. De resultaten zijn minder van toepassing in een snelle omgeving, zoals bij start-ups en scale-ups, aangezien de bedrijfsmodellen regelmatig radicaal (kunnen) worden herzien. Dit laat soms weinig tijd om de voordelen van een iteratieve feedbacklus te benutten.

Positieve werking bij stabiele processtromen

De controlecyclus werkt het beste voor de processtromen, omdat deze minder vaak veranderen dan de bedrijfsmodellen. Met name in mkb bedrijven is er sprake van stabiele processtromen, die goed in iteratieve cyclussen verbeterd kunnen worden, op continu basis.

Uiteraard is er ook bij mkb organisaties nog steeds de noodzaak aan het betalen van leveranciers, het uitgeven van facturen, het verzenden van goederen, etc. Maar gezien het hogere stabiliteitsniveau van de processen kan men de stappen in de controlecyclus voortdurend doorlopen om de processen efficiënter te maken, terwijl men ook de risico's beter in de gaten kan houden.

P&C Cyclus in "snelle" vakgebieden

Alhoewel de klassieke controlecyclus het beste werkt in klassieke (mkb) organisaties en branches, is het ook mogelijk een aangepaste versie te gebruiken. Dit wordt ook wel een fast cycle genoemd. Hierin worden de controleperiodes kortstondig ingezet en geëvalueerd. Met name bij start-ups en scale-ups is dit zeer van toepassing.

In het geval van een fast cycle, worden periodes bijv. vastgesteld op kwartalen en meer verwoven met de bedrijfsdoelen. Ieder kwartaal worden de doelstellingen opnieuw in lijn gebracht met de feedbackloop. Op basis van data wordt ieder kwartaal gekeken of de groeistrategie aangepast moet worden, of juist geïntensiveerd.

Een business controller helpt zo om sneller te groeien, marktaandeel te vergroten en slimmer met beschikbaar groeikapitaal om te gaan. Zo kan de groei exponentieel versneld worden.

Meer weten over business control en een controlcyclus?

Neem contact op met MKB Controllers. We helpen je graag om een planning en control cyclus in te richten voor jouw organisatie of vrijblijvend meer informatie te geven:

Contactinformatie